ing. L.A.M. (Larson) van Dijk

Adviseur Brandveiligheid

Mijn historie is gevoed door het maken van bestekservices en product informatie systemen voor de toeleverende industrie in de B&U- en de GWW-bouw en de integratie van gipsvezel-, cementgebonden- en vezelcementplaten in brede, bouwkundige (droogbouw) toepassingen.

Sinds 2020 werk ik bij Nieman als adviseur brandveiligheid. Mijn expertise ligt hierbij op het doen van detailbeoordeling en toetsing van de toelaatbaarheid van detailafwijkingen t.o.v. testresultaten.

Mijn doel is om binnen het samenwerkend geheel de risico’s te filteren en te optimaliseren naar een brandveilige(re) en beheersbaardere situatie binnen het toepassingsgebied t.a.v. passieve brandveiligheid.

Daarnaast heb ik ervaring met uiteenzetten en uitvoeren van product- en systeemtesten m.b.t. brand en geluid (incl. analyse en advisering), toepassingsontwikkeling van producten en elementenbouw en richtlijnontwikkeling.