Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Afgelopen vrijdag 14 oktober maakte minister De Jonge bekend dat de Omgevingswet weer (beperkt) wordt uitgesteld. De inwerkingtredingsdatum wordt verplaatst naar 1 juli 2023. Meer achtergrondinformatie vindt u in deze Kamerbrief.

Bbl en Wkb ook uitgesteld

Nu de Omgevingswet wordt uitgesteld, betekent dit automatisch ook dat de inwerkingtreding van onder andere het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), de opvolger van het huidige Bouwbesluit 2012, is uitgesteld naar 1 juli 2023. Deze is namelijk éen op éen gekoppeld aan de Omgevingswet. Ook de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging (Wkb) wordt hiermee verplaatst naar 1 juli 2023.

Vragen?

Hebt u vragen over de Omgevingswet, het Bbl of de Wkb? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.