Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Los van de beoordeling van tekeningen en berekeningen, bepalen de details in belangrijke mate of voldaan wordt aan de in het Bouwbesluit voorgeschreven bouwfysische prestaties.

Beoordeling details

Het is dan ook zinvol dat details worden gecontroleerd; met name bij de niet traditionele bouwsystemen en detaillering. Bij de beoordeling van details wordt met name gelet op aspecten als brand, geluid, waterdichtheid, koudebruggen, thermische isolatie en de luchtdoorlatendheid van de gebouwschil. Ook wordt ook rekening gehouden met uitvoerbaarheid en kwaliteit in het algemeen.

In principe wordt gerapporteerd door opmerkingen in de tekeningen van de details te plaatsen, zodat voor u de nodige aanpassingen gelijk zichtbaar zijn.

Heeft u slechts een beperkt budget? Niet alle details hoeven te worden beoordeeld. Er kan ook worden volstaan met de fysisch meest relevante details. De praktijk leert dat een detailbeoordeling het meest tot zijn recht komt, als de opmerkingen worden toegelicht in een bespreking.

Heeft u hierover een vraag?

Neemt u dan contact op met Cor Ruiter.

detailtekening