Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

PoltieKeurmerk

De doelstelling van het PKVW-nieuwbouw is het creëren van sociale veiligheid en het voorkomen van inbraak en brand. Met de invoering van handboek 2015 bestaat de mogelijkheid om afzonderlijk de deelcertificaten aan te vragen; dit zijn:

  • Veilige Omgeving,
  • Veilig Wooncomplex en
  • Veilige Woning (als het gaat om een vrije kavel)

Samen vormen deze drie deelcertificaten het certificaat PKVW Veilige Wijk Nieuwbouw.

Nieman voert de toetsing uit voor alle deelcertificaten. Voor de woningbouwprojecten toetsen wij voornamelijk aan de eisen voor het behalen van het deelcertificaat Veilig Wooncomplex.

Belangrijke opmerking

Voor het verkrijgen van het certificaat Veilig Wooncomplex worden uitsluitend de onderdelen meegenomen waar u als bouwer of ontwikkelaar verantwoordelijk voor bent. Zaken buiten de invloedssfeer, bijvoorbeeld openbare verlichting, behoeven niet meer te worden beoordeeld (en vormen dus ook geen belemmering voor het verkrijgen van het certificaat).

Voor projecten kunnen wij qua Politiekeurmerk Veilig Wonen de volgende werkzaamheden voor u uitvoeren:

 

  1. toetsing ontwerp aan eisen PolitieKeurmerk Veilig Wonen
  2. aanvragen dispensatie;
  3. keuring van de opgeleverde woningen;
  4. informatie aan bewoners en afgifte van certificaten.


Dus één partij vanaf ontwerp tot en met de inspectie en afgifte van de certificaten!

Voor meer informatie neemt u contact op met: