Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Ontwerpproces

Tijdens de ontwerpfase is het van groot belang antwoord te krijgen op de vraag of bepaalde ontwerpkeuzes nog knelpunten van de regelgeving met zich mee brengen. In dit stadium is er nog voldoende gelegenheid om onderzoek te doen naar maatregelen die voldoen aan het beoogde niveau van het Bouwbesluit. Als aanpassingen in het ontwerp ongewenst zijn, onderzoeken wij of gelijkwaardige oplossingen mogelijkheden bieden. Nieman ontwikkelde voor de begeleiding van het ontwerpproces de Quick Scan Bouwbesluit.

Een efficiënt verlopend ontwerpproces vraagt in eerste instantie een consequente toepassing van begrippen en indelingen die het Bouwbesluit gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan het vaststellen van de aanwezige gebruiksfuncties.

Na het vastleggen van deze uitgangspunten vindt een toetsing aan de regelgeving plaats, waarbij vooral de eisen die een belangrijke invloed hebben op het ontwerp worden belicht. Hierbij denken wij aan de brandveiligheid (vluchtroutes, WBDBO-eisen e.d.), de geluidsisolatie, de energiezuinigheid, de daglichttoetreding en de praktische bruikbaarheid (ruimteafmetingen e.d.). Indien sprake is van een knelpunt, onderzoeken wij door middel van indicatieve berekeningen naar mogelijke oplossingen waarmee de voorschriften voldoen aan het Bouwbesluit.

Het resultaat

De Quick Scan resulteert in een lijst met aandachtspunten en oplossingsmogelijkheden. Wat leidt tot een goed definitief ontwerp. In de lijst een overzicht van punten waarna onderzoek naar gelijkwaardige oplossingen nodig is of het maken van aanvullende berekeningen nodig is en of vooroverleg met brandweer of gemeente noodzakelijk is. Deze werkzaamheden zetten we dan tijdig in gang. De ervaring leert dat een toelichting van één van onze adviseurs tijdens een ontwerpteamvergadering het beste resultaat oplevert.

Heeft u vragen hierover of wilt u ook een Quickscan door ons laten uitvoeren?

Neemt u dan contact op met Cor Ruiter.

Nieman ontwikkelde voor de begeleiding van het ontwerpproces de Quick Scan Bouwbesluit.