Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Waarom een risico-inventarisatie? Denk aan de volgende scenario’s:

  • Wanneer u als ontwikkelaar of aannemer op het punt staat om een project over te nemen van een ander partij. Krijgt u wat u denkt wat u koopt?
  • U verkoopt een nieuw te bouwen gebouw en de kopers zetten de handtekeningen op de stukken.
    Kunt u wel bouwen wat u heeft verkocht?
  • Na een lange ontwikkeltijd met diverse adviseurs is uw plan eindelijk klaar om te worden gebouwd. De verwachting is dat het plan goed in elkaar zit, maar om ‘project-blindheid’ uit te sluiten kan het geen kwaad dat een onafhankelijk partij met een frisse blik nog even over de stukken kijkt.

Doel

Belangrijkste doel van onze beoordeling is het signaleren van afwijkingen en mogelijk risico’s bij de verdere uitwerking of realisatie van het project. De aspecten op de onderdelen veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid / milieu en desgewenst ook installaties komen aan de orde. Denk hierbij concreet aan brandveiligheid, toegankelijkheid, geluidwering en daglichttoetreding.

Eindresultaat

Met het eindresultaat heeft u in beeld op welke onderdelen het project (nog) niet voldoet aan het Bouwbesluit en op welke onderdelen het teken- en rekenwerk aangepast moet worden. Daarnaast gaan wij ook na of de rapporten en adviezen integraal op elkaar passen

Vragen?

Neem contact op met Cor Ruiter.