Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Wat is luchtdicht bouwen?

Luchtdicht bouwen is het voorkomen van ongewenste luchtstromingen door de thermische schil. Dit is belangrijk voor het comfort en de energiebesparing in een gebouw.

Waarom draagt luchtdicht bouwen aan bij?

Luchtdicht bouwen draagt bij aan onder andere de bouwkwaliteit en het comfort. Daarnaast wordt onnodig energieverbruik, het verwarmen van de luchtstromingen door de thermische schil, voorkomen.

Luchtdicht bouwen vraagt aandacht, vakmanschap en kwalitatief goede materialen. De minimale eisen zijn vastgelegd in het Bouwbesluit. Daarnaast is het een invoer parameter in de BENG berekening en in de transmissieberekeningen. De opdrachtgever gaat meestal uit van een hogere kwaliteit.

Luchtstromen

Als de lucht van buiten naar binnen stroomt noemen we dat infiltratie. Gaat de lucht van binnen naar buiten dan noemen we dat exfiltratie. Allebei de luchtstromen zijn ongewenst en met luchtdicht bouwen pakken we ze beiden aan.

Waarom is luchtdicht bouwen belangrijk?

Comfort in het gebouw
Bij luchtdicht bouwen is er weinig last van tocht.
Energiebesparing
Als alle lucht die binnen komt wordt opwarmd. Kost dat veel energie.
Behoud van de constructie
Als de lucht van binnen naar buiten gaat zorgt dit voor inwendige condensatie. Condenstatie kan de constructie aantasten.
Waterdichtheid
Een voorwaarde voor een waterdicht detail is een goede dichting.
Geluidwering
Elk luchtlek zorgt voor een vermindering van de geluidsisolatie.
Brandwerendheid
Brandvoortplanting kan optreden op de plek van openingen, kieren en naden in de thermische schil. Dit moet worden voorkomen.
Geurhinder
Luchtstromingen hebben een directe relatie met geurhinder.
Steriliteit
Luchtstromingen brengen micro-organismen met zich mee. Er zijn situaties zoals in de geneeskunde en foodsector waar overdracht van micro-organismen moet worden voorkomen.

Luchtdicht bouwen en ventilatie

Soms wil men niet luchtdicht bouwen. Er wordt wel gedacht dat luchtdicht bouwen ongezond is. Dat is niet waar maar het misverstand is begrijpelijk. Daarom is het belangrijk een verschil te maken tussen ventilatie en infiltratie.

Ventilatie is het bewust toelaten van lucht om de binnenlucht te verversen. Dit gebeurt bijvoorbeeld via een gevelrooster of een WTW-systeem. Ventilatie is dus altijd nodig.

Infiltratie zien als deel van de ventilatie was vroeger misschien gebruikelijk. Ventileren gebeurt met roosters, ramen en de ventilatie-installatie. Infiltratie van lucht willen we voorkomen.

Naden en kieren

Elk gebouw heeft naden en kieren. Soms is dat nodig zoals bijvoorbeeld tussen draaiende delen. De naden en kieren willen we zo klein mogelijk houden en goed afdichten. Alle andere aansluitingen moeten we goed luchtdicht uitvoeren. Hoe je moet afdichten hangt af van veel factoren. Bijvoorbeeld het type aansluiting, de plaats van de afdichting, de materialen en het werken daarvan. Voor luchtdicht bouwen zijn daarom veel verschillende producten beschikbaar.

Luchtdichtheidsklasse

Luchtdicht bouwen begint bij goed ontworpen details. Door zorgvuldig te ontwerpen vermijd je grotendeels de luchtlekken. In de praktijk gaat het ontwerpen van luchtdichte details niet altijd goed! Relatief grote luchtlekken in de praktijk zijn:

  • kierdichting van ramen en tuin-en schuifdeuren;
  • aansluiting tussen kozijnen en gevels;
  • aansluitingen van daken op gevels en bouwmuren;
  • inbouw van dakramen;
  • aansluitingen met de beganegrondvloer;
  • daknokken;
  • dakdoorvoeren;
  • doorvoeringen door de beganegrond;
  • brievenbussen;
  • hoekaansluitingen, onderlinge aansluitingen.

Meer informatie in de FAQ Luchtdicht Bouwen

Op deze pagina lees je waarom er luchtdicht gebouwd wordt.

Heeft u vragen over luchtdicht bouwen?

U stelt uw vraag aan Gijs Gast