Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Is een gebouw brandveilig als het aan alle eisen voldoet? Kan een gebouw dat niet aan alle eisen voldoet ook brandveilig zijn? Interessante vragen waarmee de brandveiligheidsadviseurs van Nieman dagelijks te maken krijgen. Vooral wanneer het project buiten de kaders van bouwregelgeving valt, is het noodzakelijk maatwerk te leveren in een brandbeveiligingsconcept.

Een brandbeveiligingsconcept bevat alle onderwerpen die voor een brandveilig gebouw belangrijk zijn en behandelt deze onderwerpen integraal. De onderwerpen zijn: beheersbaarheid van brand, beheersbaarheid van rook, veilig vluchten, veilige repressie en constructieve brandveiligheid.

Toetsing en advisering bouwregelgeving

Brandveiligheid vormt een belangrijk deel van de bouwregelgeving. Is een gebouw brandveilig als het aan alle eisen voldoet? Kan een gebouw dat niet aan alle eisen voldoet ook brandveilig zijn?
Interessante vragen waarmee de brandveiligheidsadviseurs van Nieman dagelijks te maken krijgen. Lees meer

Fire Safety Engineering

Eén van de belangrijkste doelen van brandveiligheid is te zorgen dat mensen een gebouw of bouwwerk in geval van brand veilig kunnen ontvluchten. Het is dus essentieel gebouwen te ontwerpen waarbij het risico van slachtoffers zo klein mogelijk is. De rekenregels uit de bouwregelgeving bieden een handvat waarmee op eenvoudige wijze bepaald kan worden of de ontvluchting voldoende of onvoldoende is.
Lees hier alles over hoe wij zorgen dat u veilig vlucht

Inspectie en realisatie

De laatste jaren is de aandacht voor brandveiligheid in de bestaande voorraad blijvend toegenomen. Dit volgt ondermeer uit de zorgplicht die gebouweigenaren hebben. Bovendien blijkt vanwege het huidige economische klimaat en de grote leegstand van panden dat nieuwbouw steeds minder vanzelfsprekend is. Door renovatie en herbestemming groeit de vraag naar expertise op het gebied van realisatie.
Lees hier meer over onze totaal aanpak voor brandveiligheids kwaliteitsborging

Brand