Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Fire Safety Engineering is een gebouw op een innovatieve manier beoordelen op brandveiligheid

Eén van de belangrijkste doelen van brandveiligheid is te zorgen dat mensen een gebouw of bouwwerk in geval van brand veilig kunnen ontvluchten.

Het is dus essentieel gebouwen te ontwerpen waarbij het risico van slachtoffers zo klein mogelijk is. De rekenregels uit de bouwregelgeving bieden een handvat waarmee op eenvoudige wijze bepaald wordt of de ontvluchting voldoende of onvoldoende is.

Voor grote en complexe bouwwerken, waar veel mensen kunnen samenkomen, helpen we de ontwerpers door evacuatiemodellen te gebruiken. Hiermee geven we inzicht in de mate van vluchtveiligheid en ontruiming en eventuele knelpunten hierin die voor verbeteringen in aanmerking komen.

Risico-analyse en FSE

Evacuatiemodel

Hoe zorgen we voor een veilige vluchtweg?

Om te kunnen vluchten, moeten de condities in de ruimte waardoor gevlucht wordt, voldoende veilig zijn. Wanneer de vluchtroute door een trappenhuis voert, zorgen brandwerende scheidingen rondom het trappenhuis voor een veilige zone. Door geen brandbaar materiaal in het trappenhuis te plaatsen, kan men hierdoor veilig vluchten.

Maar wanneer de vluchtroute door een grote open ruimte zoals een atrium voert zonder specifieke brand- of rookwerende scheidingen, zijn berekeningen en analyses van de rookverspreiding nodig om vast te stellen of de condities vluchten toelaten.

Wanneer zijn rookverspreidingsmodellen nodig?

We gebruiken diverse rookverspreidingsmodellen voor complexe gevallen waar de standaard rekenregels uit het Bouwbesluit onvoldoende blijken. Hierbij zijn diverse hulpmiddelen beschikbaar: van relatief eenvoudig en overzichtelijk zoals NEN 6093 via TNO-vultijdenmodel en fysisch brandmodel naar geavanceerde Computational Fluid Dynamics (CFD) modellen.

Welke maatregelen zijn belangrijk voor effectieve brandweerinzet?

De brandweer functioneert in geval van brand als een laatste houvast. Zij komt om evacuatie-ondersteuning te bieden en repressief op te treden. Voor een effectieve brandweerinzet is het belangrijk dat er maatregelen worden getroffen waarmee de brand beheersbaar blijft. Dit kunnen bouwkundige maatregelen zijn zoals bouwkundige brandcompartimentering. Maar ook installatietechnische maatregelen zoals sprinklerbeveiliging en rook- en warmteafvoer. Ook organisatorische maatregelen helpen zoals het beperken van de hoeveelheid brandbaar materiaal. Zelfs een combinatie van deze maatregelen behoort tot de mogelijkheden.

Waarom is het gedrag van constructies bij brand belangrijk?

Voor de instandhouding van bouwconstructies, scheidingsconstructies en vluchtroutes speelt het gedrag van deze constructies onder een thermische belasting als gevolg van brand een grote rol. De opwarming komt door diverse warmtetransportmechanismen tot stand. De thermische belasting en thermische respons kan worden gemodelleerd met onder andere het fysisch brandmodel en Voltra (thermodynamische simulaties).

Uiteraard spelen bij de instandhouding van brandscheidingen ook de detailleringen en de aanwezige doorvoeringen een grote rol. Omdat wij veel gebouwen inspecteren beschikken wij over praktijkkennis die in zowel ontwerpsituaties als bestaande situaties van groot belang is.

Risico-analyse en FSE, vluchtroute

Vluchtroute