Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

De brandveiligheid van de bestaande gebouwvoorraad krijgt vooral aandacht direct na een incident. In het verleden hebben we bijvoorbeeld gezien dat na de brand in Volendam veel werkzaamheden zijn verricht in het kader van een gebruiksvergunning. Na de brand in het cellencomplex op Schiphol was er veel werk in het inspecteren van gevangenissen. Na de brand in Zaandam was er veel aandacht voor  de brandveiligheid van wand-dak aansluitingen in woningen.

De laatste jaren is de aandacht voor brandveiligheid in de bestaande voorraad blijvend toegenomen. Dit volgt ondermeer uit de zorgplicht die gebouweigenaren hebben. Bovendien blijkt vanwege het huidige economische klimaat en de grote leegstand van panden dat nieuwbouw steeds minder vanzelfsprekend is. Door renovatie en herbestemming groeit de vraag naar expertise op het gebied van realisatie.

Nieman onderscheidt zich door een grotere expertise op dit vakgebied.

Dit blijkt onder andere uit veel publicaties die onze medewerkers over dit thema hebben geschreven. Bovendien blijkt een praktisch, aantoonbaar en brandveilig verbeteradvies vaak nodig in een weerbarstige bouwpraktijk.

Brandveiligheidsinspectie en brandveiligheidsconcept

De inspectie en advies brandveiligheid voeren we in stappen uit:

  • Vaststellen toetskader;
    Hier beoordelen we welke brandtechnische voorzieningen noodzakelijk zijn om voor het gebouw aan het publiekrechtelijke veiligheidsniveau (toetskader) te voldoen. In basis kijken we of wordt voldaan aan het ‘rechtens verkregen niveau’ en of er minimaal wordt voldaan aan het bestaande bouw niveau van het Bouwbesluit 2012. Zo beoordelen we de brandcompartimentering, vluchtroutes en WBDBO-eisen.
  • Inspectie/opname op locatie;
    Op locatie voeren we een inspectie uit. Waarbij wij kijken of het vastgestelde toetskader overeenkomt met de werkelijke situatie.
  • Verbetermaatregelen in rapportage:
    Per onderdeel ontvangt u een verbeteradvies. Dit wordt samen met het toetskader in een brandveiligheidsconcept verwerkt. Met als doel een brand-en vluchtveilig gebouw.
Inspectie brandveiligheid

Inspectie brandveiligheid door Nieman adviseurs