Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Hoeveel ontruimers zijn nodig in een zorginstelling wanneer brand uitbreekt? Dit is één van de belangrijkste vragen voor de bedrijfshulpverlening in de zorg. Hoe bepaal je dit? En hoe voldoe je aan de wetgeving die hiermee gepaard gaat?

Artikel 7.11a van het Bouwbesluit 2012

Artikel 7.11a van Bouwbesluit 2012 bepaalt dat er voldoende personen moeten zijn aangewezen om de ontruiming bij brand voldoende snel te laten verlopen. Dit voorschrift verplicht gebruikers van een bouwwerk om te zorgen voor voldoende ontruimers bij van brand. Maar wat is ‘voldoende’?

Handreiking 7.11a voor toezichthouders: ontruimen bij zorgfuncties

Om te kunnen beoordelen of er binnen zorginstellingen voldoende ontruimers bij brand aanwezig zijn, heeft Nieman Raadgevende Ingenieurs in samenwerking met Geregeld BV de ‘Handreiking 7.11a voor toezichthouders; ontruimen bij zorgfuncties’ geschreven én een online rekenmodule ontwikkeld. Hiermee kan eenvoudig en binnen de kaders van het Bouwbesluit worden bepaald hoeveel bedrijfshulpverleners een zorginstelling moet aanwijzen om een gang of afdeling bij brand snel te ontruimen.

Uitgangspunten

De handreiking en het rekenmodel zijn ontwikkeld voor toepassing op de meest risicovolle zorgfuncties: de groepszorgwoning 24-uurszorg en de gezondheidszorgfunctie met bed-gebonden patiënten. De volgende vraagstukken zijn meegenomen:

– De kenmerken van het gebouw: hoe zien de verblijfsruimten en vluchtwegen er uit?
– Het maatgevende brandscenario: waar kan brand ontstaan?
– De mate van zelfredzaamheid van de bewoners.
– Het aantal ontruimers dat beschikbaar is in geval van brand en de opkomsttijd.
– De gemiddelde loopafstand die een ontruimer moet afleggen om één bewoner in veiligheid te brengen.

Bepalen brandveiligheid bij nieuwbouw

De handreiking en de rekenmodule zijn ook geschikt om toe te passen in de ontwerpfase van een zorggebouw. Als voorbeeld vindt u hieronder een programma van eisen dat is geschreven in opdracht van Woonzorg Nederland voor groepswoningen met 24-uurszorg.

Ga naar ‘Programma van Eisen Brandveiligheid groepswonen

Jurisprudentie | oktober 2023 

Er is jurisprudentie verschenen over toepassing van artikel 7.11a.
In het vakblad ‘Bouwkwaliteit in de Praktijk’ schreef Jacco Huijzer, senior adviseur en jurist Bouwregelgeving, hierover een artikel. Lees het artikel hier.

Vragen?

Heeft u een vraag over brandveiligheid of de toepassing van de rekenmodule? Neem dan gerust contact met ons op.
———————–

*) De ‘Handreiking 7.11a voor toezichthouders; ontruimen bij zorgfuncties’ is geschreven in opdracht van de Veiligheidsregio’s Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid. Dit betreft een doorontwikkeling van een eerder in opdracht van Veiligheidsregio Kennemerland geschreven versie.

**) De rekenmodule is gebaseerd op deze handreiking.