Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

EPC energielabel utiliteitsbouw

Utiliteitsgebouwen die nu worden opgeleverd moeten zijn voorzien van een energielabel nieuwbouw. Dat geldt voor alle utiliteitsgebouwen waar een EPC-berekening voor is vereist bij de aanvraag van de omgevingsvergunning. Die eis geldt sinds 1 juli 2014. Bij het energielabel nieuwbouw controleert men volgens een voorgeschreven protocol de EPC-berekening in de praktijk. Dat gebeurt zowel tijdens de bouw (controle constructieopbouw) als vlak voor de oplevering. Op die manier kan een goed worden vergeleken of het gebouw ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt volgens de uitgangspunten in de EPC-berekening.

Labelverplichting kantoorgebouwen vanaf 1 januari 2023

Per 1 januari 2023 moet elk kantoor groter dan 100 m2 minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een Energie-Index van 1,3 of beter. Voldoet het pand dan niet aan de eisen, dan moeten energetische verbeteringen worden aangebracht op bouwkundig of installatietechnisch gebied. Zoals het (extra) isoleren van de gebouwschil, zoals het dak.  Anders mag het pand vanaf 1 januari 2023 niet meer als kantoor worden gebruikt.

kantoor-SoZaWe-Groningen

Energielabel Woningbouw

Bij de bepalingsmethode voor het energielabel van de woningbouw is onderscheid gemaakt in twee verschillende typen energielabels. Een woning moet worden voorzien van één van de twee labels op het moment dat er een nieuwe eigenaar of huurder krijgt. De twee typen labels zijn:

  1. Energielabel voor particuliere eigenaar: vereenvoudigd label
    Vanaf januari 2015 kregen alle consumenten die nog geen energielabel van hun woning beschikbaar hebben een voorlopig energielabel. Dit energielabel kan door de consument zelf worden aangepast en wordt definitief nadat een ‘erkend deskundige’ de consument gecontroleerd heeft.
    Het energielabel wordt bepaald door circa tien vragen die beantwoordt moeten worden. Vandaar dat het vaak als ‘vereenvoudigd energielabel’ wordt genoemd.Het een energielabel is een letter dat loopt van A t/m G. Een A+ energielabel is hiermee dus niet meer mogelijk.
  2. Energie-Index voor professionele woningbezitter: NEN 7120 + Nader Voorschrift
    Naast het vereenvoudigd label (energielabel) bestaat er een uitgebreidere methode. De uitkomsten van deze methode worden onder andere gebruikt in het woning waarderingsstelsel (WWS). Voor het bepalen van de Energie-Index wordt gebruik gemaakt van NEN 7120 + het Nader Voorschrift.Per 1 januari 2020 wordt de NEN 7120 vervangen door de bepalingsmethode NTA 8800, een nieuwe bepalingsmethode voor nieuwbouw en bestaande bouw.

Nieman  is gecertificeerd om de Energie-Index van woningen of utiliteitsgebouwen op te nemen en af te melden.

EPC-thermische-Eisen-energielabel

Heeft u vragen over het energielabel voor utiliteitsbouw en woningbouw?

Neem dan contact op met Harm Valk, Theo Haytink en André Kruithof