Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

EPC eisen

Woningen en utiliteitsgebouwen moeten tot 1 januari 2021 voldoen aan de EPC-eisen uit het Bouwbesluit. Dat geldt voor alle gebruiksfuncties met een EPC-eis. Woningen moeten voldoen aan een EPC-eis van 0,4. Voor utiliteitsfuncties is er sprake van een differentiatie per gebruiksfunctie.

In de volgende tabel zijn de huidige EPC-eisen weergegeven.

EPC + thermische Eisen + energielabel

Vanaf 1 januari 2021 zijn alle nieuwe gebouwen (bijna) energieneutraal. Voor overheidsgebouwen geldt dit per 1 januari 2019. De term ‘nearly zero energy buildings’ (nZEB) uit de Europese ‘Energy performance of buildings directive’ (EPBD) is in Nederland vertaald als BENG: bijna energieneutrale gebouwen. BENG vormt de opvolger van de huidige EPC-eisen.

Lees meer over BENG: Wettelijke eis voor energieneutraal bouwen. Of lees de FAQ BENG

Welke eisen oftewel welke Rc-waarden staan in het Bouwbesluit voor de thermische schil?

Welke eis stelt het bouwbesluit aan de thermische schil?

In het Bouwbesluit worden eisen gesteld aan de thermische schil van gebouwen. De eis aan de dichte delen van een gebouw is gedifferentieerd naar type constructie:

  • Vloer: Rc-waarde minimaal 3,5 m2K/W (grenzend aan kruipruimte, grond, water)
  • Gevel: Rc-waarde minimaal 4,5 m2K/W (verticale uitwendige scheidingsconstructies)
  • Dak: Rc-waarde minimaal 6,0 m2K/W (horizontale of schuine uitwendige scheidingsconstructies)

Voor een aantal constructies vraagt de eis aandacht

  • Het dak van een dakkapel. De constructiedikte neemt bij een Rc: 6,0 m2K/W toe met een gewijzigde detaillering als gevolg. De wang van een dakkapel is specifiek genoemd en moet voldoen aan de U-waarde eis (1,65 W/m2K);
  • Een paneelconstructie. Het houten regelwerk in het paneel en/of het kozijn heeft een negatieve invloed op de thermische kwaliteit waardoor er niet zondermeer aan de minimale Rc-waarde wordt voldaan;
  • De (voorzet)wand en plafond tussen een appartement en het bergingenblok; hiervoor geldt de minimale Rc-waarde van een inwendige scheidingsconstructie van 4,5 m2K/W. Dus een (fors)  extra ruimtebeslag als gevolg van een dikkere wand / plafond;
  • Daken. De Rc-waarde-eis voor daken is 6,0 m2K/W. Dat betekent een dikker isolatiepakket. Vooral voor de kleinere dakvlakken kan dat leiden tot ingrijpende wijzigingen in de detaillering.

Voor transparante constructies (ramen / deuren) geldt een U-waarde van ten hoogste 1,65 W/m2K. Deze U-waarde mag als gemiddelde van alle transparante delen van het ‘ bouwwerk’ worden beschouwd. Daarbij mag de U-waarde van een individuele constructie niet hoger zijn dan 2,2, W/m2K. De ramen kunnen met HR++ beglazing en een gangbaar houten of kunststof kozijn voldoen aan de gestelde eis. Voor deuren en aluminium kozijnen is het lastiger om aan de U-waarde eis van 1,65 W/m2K te kunnen voldoen. In het bijzonder de achterdeur (vaak een stapeldorpeldeur) vraagt aandacht.

Ervaring met berekeningen en metingen

Nieman heeft ruime ervaring met het opstellen van Rc- en U-waarde berekeningen en de controle van de thermische schil op details en in de praktijk.

Bouwen met thermische schil

Lees meer over het energielabel voor utiliteitsbouw en voor woningbouw.

 

Heeft u vragen over de EPC, thermische eisen of Rc waarden?

Neemt u dan met  Harm Valk, Theo Haytink en André Kruithof contact op