Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Een Nul op de meter woning (NOM) heeft op jaarbasis per saldo een gemiddeld totaal energieverbruik van nul.

Het gaat hierbij om alle energieverbruiken die op de energiemeter(s) in de woning zichtbaar zijn. Hierbij wordt gerekend met het totale energieverbruik. Dit is het gebouwgebonden plus gebruikersgebonden energieverbruik min de opbrengst van lokale duurzame bronnen. Hierbij gaan we uit van standaard klimaatcondities zoals die gelden in Nederland en van een gemiddeld gebruik van de woning door de bewoners, zoals vastgelegd in Nederlandse normen.

Waarom is een NOM woning energiezuiniger dan een BENG woning?

NOM betrekt dus naast het gebouwgebonden energiegebruik uit de EPC-berekening ook het gebruikersdeel bij de definitie. Daarmee is NOM een verdergaand niveau van energiezuinigheid dan de wettelijke EPC en straks BENG-eisen.

NOM renovatie Flat met Toekomst

NOM renovatie Flat met Toekomst, Utrecht

Welke aspecten zijn belangrijk voor het realiseren van een Nul op de Meter woning?

  • Beperking van de energiebehoefte. Vraagbeperking maakt het concept robuust. Zoals energie die niet nodig is, hoeft ook niet opgewekt te worden. Om dit te realiseren is een goede gebouwschil van groot belang met oog op warmtewinst in de winter en beperking van opwarming in de zomer.
  • Gebruik van een duurzame bron voor verwarming en warmtapwater en het monitoren van het energieverbruik en de energieopbrengst.
  • Het beperken van het energiegebruik door toepassing van efficiënte installaties.
  • Duurzame opwekking vormt het sluitstuk van een robuust energieconcept. Door op het gebouw de benodigde energie duurzaam op te wekken realiseer je een NOM woning.

Wij helpen je graag bij het uitwerken van de NOM-ambitie.

Wat is een Energieprestatievergoeding (EPV)

De EPV is een maandelijkse vergoeding die door de verhuurder aan de huurder in rekening gebracht mag worden als de woning als Nul-op-de-Meter wordt uitgevoerd.

Wat gebeurt er met de EPV na een NOM renovatie?

Met behulp van de Energieprestatievergoeding is het mogelijk om de maandelijkse kosten voor de huurders (energie + huur) gelijk te houden en de benodigde investering voor het verbeteren van de energieprestatie door de corporatie te dekken. Dit betekent dat de som van de huur, servicekosten en energierekening na de NOM renovatie voor een zittende huurder, onder normale condities, niet hoger mag zijn dan voor de renovatie.

Oost-Boswinkel te Enschede; project dat geschikt is voor EPV

Oost-Boswinkel te Enschede; project dat geschikt is voor EPV

Wanneer kom ik in aanmerking voor Energieprestatievergoeding (EPV)?

  1. De warmtevraag moet voldoende laag zijn, in ieder geval < 50 kWh/m2. Een lagere warmtevraag kan leiden tot een hogere EPV-vergoeding die bij de huurder in rekening gebracht mag worden.
  2. Voor verwarming en tapwater moet gebruik worden gemaakt van een duurzame bron.
  3. Het energiegebruik voor verwarming, tapwater, monitoring, ventilatie en het gebruikersgebonden energiegebruik moet gecompenseerd worden (door elektriciteitsopwekking).
  4. Er moet worden aangetoond (gemonitord) wat de werkelijke energieverbruiken zijn en dat er in de praktijk ook daadwerkelijk voldoende energieopwekking is. De warmtelevering, de opbrengst van de PV-panelen en het totale verbruik wordt gemonitord.
  5. De warmtevraag dient bij oplevering te worden aangetoond op basis van ISSO 82.5. Dit betekent dat met de warmtevraag wordt aangetoond met een berekening per adres en onderbouwing van de warmtevraag in de praktijk met foto’s, Rc-berekeningen en U-waarden tijdens de bouw en een luchtdichtheidsmeting.
Nieman heeft veel ervaring met NOM en EPV-projecten en kan de warmtevraag van een EPV-woning gecertificeerd vast te stellen.

Voor meer informatie, vragen of verzoek om NOM advisering, dan neemt u contact op met John Bouwman of Bart Geurts.