Algemeen Bouwregelgeving

Bij uw projecten is het van belang dat deze voldoen aan de regelgeving (Bouwbesluit en eventuele aanvullende eisen). Dit is niet alleen belangrijk omdat u er verantwoordelijk voor bent, maar ook omdat uw afnemer (of u als afnemer) hier recht op hebt. Wij helpen u graag bij het realiseren van uw projecten, maar ook bij het beoordelen of u krijgt wat u is beloofd.

Nieuwbouw

Bij de nieuwbouw richten wij veelal ons adviestraject in vanuit een zogenaamde Quick Scan. We werken daarbij van grof naar fijn, van concept op hoofdlijnen tot detailniveau. Rekenwerk wordt in een vroeg stadium (indicatief) uitgevoerd, alleen als de besluitvorming daarom vraagt. Dit om te voorkomen dat het ontwerp later niet haalbaar blijkt en rework nodig is. Op basis van het DO worden de definitieve berekeningen en adviezen gemaakt, waarbij de details nader aandacht krijgen en de finetuning plaatsvindt. De definitieve rapportages kunnen vervolgens bij de aanvraag omgevingsvergunning worden ingediend.

Verbouw / transformatie

De inbreng van Nieman concentreert zich hier uiteraard ook op de bouwfysische aspecten en de bouwregelgeving, waaronder brandveiligheid en akoestiek. Daarnaast is bij transformatie/ verbouwprojecten het vaststellen van het toetskader (Rechtens verkregen niveau), het voldoen aan de bouwbesluiteisen en het voldoen aan diverse bouwfysische prestaties van cruciaal belang. Samen met ontwerpteam zal afgestemd worden wat minimaal vereist is, maar zal er ook besproken worden wat wenselijk is. Hierbij speelt veelal de haalbaarheid, financieel en technisch, een grote rol. Hierbij zal altijd rekening worden gehouden met de toekomstige gebruiker/ bewoner.

Omdat het vakgebied Bouwregelgeving erg breed is, is een breed scala van diensten mogelijk.

bouwregelgevingHieronder een greep uit ons dienstenpakket :