Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

De Pionier in Amersfoort is het eerste nieuwbouwproject in de transformatie van bedrijventerrein De Isselt naar woongebied. Het gebouw bestaat uit 208 nieuwe studio’s voor jongeren tot 30 jaar. Starters en jongeren uit de maatschappelijke opvang.

Bijzondere doelgroepen vragen om bijzondere oplossingen. De Pionier wordt daarom een plek waar mensen zelfstandig kunnen wonen en naar elkaar omkijken. In het gebied staat het ‘samen’-gevoel centraal en is het straks fijn wonen. De realisatie van het gebouw startte begin 2021. De oplevering vond plaats in mei 2021.

De studio’s zijn beschikbaar voor starters op de woningmarkt en voor jongeren die uit de maatschappelijke opvang komen en vanuit (jeugd)zorg op zichzelf gaan wonen. Zij worden begeleid in de stap naar zelfstandig wonen. De reguliere bewoners zijn jongeren tot 30 jaar die specifiek voor het concept gemengd wonen kiezen.
Regiomanager Dorine Lommen van Portaal: “In deze tijd moeten mensen zelfstandig wonen die dat tot voor kort niet deden. Dat kan best lastig zijn. Dan is deze woonvorm een zachte landing voor ze. Deze manier van samenwonen brengt bewoners positieve ervaringen en een sociaal netwerk. Iedereen leert van elkaar. En met 208 extra woningen doen we iets aan de woningnood in Amersfoort en meer in het bijzonder voor de doelgroep jongeren.”

Wat het project bijzonder maakt, is dat het om tijdelijke huisvesting gaat door middel van modulaire woningen. Plegt-Vos plaatst deze woningen en haalt ze na 10 jaar weg. Daarna kunnen ze elders worden geplaatst om zo op een andere plek weer een tijdelijke oplossing te bieden aan woningnood.

De Pionier in Amersfoort in vogelvlucht

Nieman en De Pionier

Wij voeren voor De Pionier advisering uit voor de Aanvraag Omgevingsvergunning op het gebied van akoestiek, bouwregelgeving, brandveiligheid, energie en duurzaamheid. Nieman ondersteunt hiermee integraal het ontwerpteam om zo samen te komen tot een veilig, duurzaam maar vooral comfortabel gebouw.

De uitgekiende prefab bouwmethode leidt na een zorgvuldige engineeringsfase tot een korte bouwtijd. Zo is een snelle oplevering van de woningen aan Portaal / Omnia Wonen en aan de bewoners mogelijk.

Team

Plegt-Vos | VBT | Lievense | Nieman Raadgevende Ingenieurs

Lees meer

Bekijk ook de video van Plegt-Vos over de overdracht van de eerste sleutels.

Impressie zijaanzicht De Pionier in Amersfoort