Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Waarde en kwaliteit van uw vastgoed

Vastgoedbeheerders hebben belang bij het verkrijgen van zekerheid over de kwaliteit en kosten van het bouwkundig en installatietechnisch onderhoud van hun gebouwen op lange termijn. Nieman ondersteunt de vastgoedbeheerders met het geven van bouwkundige- en (installatie)technische adviezen op het gebied van technische staat, onderhoud, besparingen, veiligheid, milieu en energie.

Verantwoord vastgoed beheer

Met onze adviezen dragen wij bij in het verkrijgen van inzicht in de daadwerkelijke waarde van het vastgoed. Vastgoedondernemers gebruiken onze adviezen bij het nemen van strategische beslissingen voor verantwoord vastgoed beheer.

Planmatig onderhoud

Planmatig onderhoud, ook wel technisch beheer genoemd, is noodzakelijk om gebouwen in een bepaalde technische staat te krijgen of te houden. Dit wens van de gebouwgebruiker of gebouweigenaar.

Te weinig preventief onderhoud leidt vaak tot een toename van correctief onderhoud en grotere risico’s op gevolgschade. Dit gaat vaak samen met onverwachte en (vaak) hoge kosten. Omgekeerd leidt teveel preventief onderhoud ook tot hoge kosten. Dit omdat er onderhoud uitgevoerd wordt dat niet noodzakelijk is. Het is dus van belang de juiste verhouding te vinden tussen preventief en correctief onderhoud. Hiermee worden de prestatie-eisen van het gebouw gehaald en de exploitatiekosten geminimaliseerd.

Wij voeren integrale inspecties uit om de de technische conditie van uw gebouw in beeld te brengen

 • Functionele inspecties Duurzaam beheer en onderhoud conform ISSO 106;
 • Conditiemetingen conform NEN 2767;
 • Bouwbesluitinspecties voor bestaande bouw;
 • Akoestische inspecties
 • Brandveiligheidinspecties;
 • Bouwkundige inspecties;
 • Gevel- en dakinspecties;
 • Praktijkmetingen bouwfysische prestaties;
 • Inspectie conform NTA 8025;
 • Keuringen conform NEN 3140;
 • Faalanalyses;
 • Legionella onderzoeken.

Wij adviseren u daarna integraal hoe u de technische conditie van uw gebouw weer helemaal up-to-date kan krijgen.

Wilt u inzage in de waarde en kwaliteit van uw vastgoed?

Graag helpen wij u met een onafhankelijke blik en resultaatgerichte adviezen. Neemt u dan contact op met Herbert Lentink

Woongebouw Couperus Ypenburg