Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Nieman denkt mee om kantoren, werk-, vergader- en ontspanningsruimtes coronaproof te kunnen maken. Uiteraard zijn wij geen artsen of virologen en we zullen een besmetting niet kunnen uitsluiten. Maar wij kunnen wel, en dat doen wij ook graag, meedenken in het zo veilig mogelijk gebruik van uw gebouw en over eventuele maatregelen voor aanpassing. Zodat u, uw medewerkers en gasten er zoveel mogelijk veilig kunnen werken of verblijven.

Maatregelen en advies

Wij inventariseren en beoordelen de aanwezige voorzieningen voor ventilatie in gebouwen en brengt de mogelijkheden en risico’s  in beeld (o.a. de hoeveelheid verse lucht in relatie tot gebruik van de ruimten, de mate van recirculatie en risico’s op kortsluiting). Daarna geven we aan de hand van (inter)nationale richtlijnen en de laatste inzichten een advies voor veilig gebruik en zo nodig een verbeteradvies. Zo geeft u een praktische invulling aan uw zorgplicht en kunnen gebruikers van het gebouw het gevoel hebben dat zij weer veilig samen kunnen werken en ontspannen.

Project cases

Inmiddels voeren wij risico-inventarisatie in enkele bestaande kantoren, sportcentra en bedehuizen uit en geven hiervoor verbeteradviezen. Daarnaast adviseren wij vastgoedeigenaren en ontwikkelaars hoe zij kunnen omgaan met maatregelen voor toekomstige gebouwen.

Onderwijs gebouwen

Alle Nederlandse scholen moeten in principe voor 1 oktober aantonen dat hun schoolgebouw aan de eisen voor ventilatie voldoet. Indien niet wordt voldaan, moet een plan van aanpak worden opgesteld. Nieman biedt verschillende scholen ondersteuning door hun ventilatiesysteem te beoordelen: zowel via tekeningen als met een inspectie op locatie. We toetsen in eerste instantie het ventilatiesysteem aan de RIVM richtlijnen, maar gebruiken ook de richtlijnen van REHVA/TVVL. Daarnaast geven wij aan of met de ventilatie installatie daadwerkelijk een voldoende gezond binnenklimaat kan worden gerealiseerd.      

Uw ventilatie installatie laten beoordelen of heeft u vragen of opmerkingen?

Neemt u dan contact op met Herbert Lentink.

Voorbeeld ventilatie in onderwijs gebouw

Ventilatie in onderwijs gebouw